Trả nợ Bullet là gì? Đặc điểm của trả nợ Bullet

Tác giả : haind
|
Lượt xem : 253
|
Chia sẻ bài viết

02/10/2023

Trả nợ Bullet là gì? Đặc điểm của trả nợ Bullet

Nội dung

 

Trả nợ Bullet hay trả nợ 1 lần là phương thức trả nợ khác hoàn toàn với cách thức trả góp hàng tháng. Tìm hiểu ngay đặc điểm và cách thức trả nợ Bullet tại Vclick nhé.

Trả nợ Bullet là gì?

Trả nợ Bullet (Bullet Repayment, Bullet Payment hay Balloon Payment) dùng để chỉ cách thức trả nợ một lần duy nhất vào ngày đáo hạn. Việc trả nợ Bullet bao gồm cả tiền gốc và lãi của toàn bộ khoản vay hay thanh toán trái phiếu.

Trong lĩnh vực ngân hàng, các khoản vay trả nợ Bullet được gọi là khoản trả nợ tăng vọt (balloon Payment), thường áp dụng cho các khoản vay thế chấp và kinh doanh để hạn chế việc thanh toán định kỳ hàng tháng.

Khi đáo hạn khoản nợ trả một lần, người đi vay phải có kế hoạch tái cấp vốn đầy đủ trừ khi có đủ ngay một khoản tiền để trả toàn bộ cùng lúc.

Trả nợ Bullet và những đặc điểm của trả nợ Bullet

Trả nợ bullet là hình thức trả cả gốc và lãi vào ngày đáo hạn

Khoản vay trả một lần giúp các công ty có vốn lưu động để mua thiết bị, mua lại,sáp nhập công ty hoặc được sử dụng cho các mục đích khác. 

Đặc điểm của phương thức trả nợ Bullet

Người vay trả toàn bộ khoản nợ một lần duy nhất bao gồm cả dư nợ gốc và lãi của toàn bộ chu kỳ hoặc người vay có thể trả lãi theo tháng và trả toàn bộ tiền gốc vào ngày đáo hạn.

Ngày thanh toán thường là ngày đáo hạn nợ.

Có thể áp dụng đối với khoản vay thông thường hoặc trái phiếu.

Các khoản nợ trả một lần và khoản trả nợ tăng vọt thường không được khấu hao trong suốt thời hạn vay. 

Cách thức hoạt động của trả nợ Bullet (trả nợ 1 lần)

Thông thường khoản trả nợ tăng vọt cuối cùng là khoản thanh toán gốc duy nhất được thực hiện trong suốt thời gian vay. 

Đôi khi người vay sẽ thanh toán tiền lãi định kì cho tới khi đến ngày đáo hạn, tuy nhiên các khoản này thấp hơn nhiều so với khoản trả một lần cuối cùng.   

Trả nợ Bullet và những đặc điểm của trả nợ Bullet

Thanh toán nợ 1 lần có thể rủi ro nếu người vay không có đủ số tiền lớn   

Việc hoãn thanh toán dư nợ gốc cho đến ngày đáo hạn để trả một lần khiến cho các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn trong suốt thời gian vay. Lý do là bởi người đi vay chỉ thanh toán tiền lãi. 

Cách thanh toán này cũng tiềm tàng rủi ro khi người đi vay không đủ khả năng thanh toán một lần đối với khoản nợ gốc lớn, hay những người không có kế hoạch cụ thể sau khi hoàn tất khoản trả một lần.   

Trả một lần cũng được sử dụng trong các quỹ ETF có thu nhập cố định, cung cấp cho các nhà đầu tư một hình thức đầu tư với lãi cố định dự kiến như trái phiếu.

>> Trả nợ đúng hạn

So sánh khoản vay trả một lần và khoản vay dư nợ giảm dần 

Các khoản vay chỉ trả lãi định kỳ, khoản trả một lần khi đáo hạn và khoản vay thế chấp trả theo dư nợ giảm dần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khó có thể khẳng định được vay theo cách nào có lợi hơn bởi nó còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của người vay.

Trả nợ Bullet và những đặc điểm của trả nợ Bullet

Bullet Repayment thích hợp với những khoản vay vốn kinh doanh

Hầu hết những người vay vốn kinh doanh sẽ thích hình thức vay trả một lần bởi họ có thể dùng số vốn này để quay vòng kinh doanh. Trong khi đó, đối với những cá nhân vay tiêu dùng, vay mua trả góp thì hình thức trả khoản vay theo dư nợ giảm dần sẽ có lợi cho cả người vay và bên cho vay.

Ví dụ: 

Một khoản vay thế chấp chỉ trả lãi 320.000$ với lãi suất 3% trong 15 năm có khoản tiền lãi phải thanh toán hàng năm là 9.600$ và khoản lãi thanh toán hàng tháng là 800$. 

Tương tự, khoản vay thế chấp dư nợ giảm dần 320.000$ có khoản thanh toán hàng tháng là 2.210$.   

Xem xét khoản tiền người đi vay phải thanh toán hàng tháng của hai cách thức trên có thể thấy khoản vay chỉ trả lãi là lựa chọn tốt hơn, nhưng người đi vay cần cân nhắc nghĩa vụ thanh toán khoản trả một lần là 320.000$ đối với khoản vay chỉ trả lãi này.  

Trả nợ Bullet cần lưu ý gì?

Theo phương thức trả nợ bullet, bạn chỉ cần chi trả một số tiền nhỏ hàng tháng để trả lãi, do vậy sẽ ít áp lực về tài chính. Thế nhưng khi thời gian đáo hạn đến, bạn sẽ phải chuẩn bị một số tiền lớn để trả nợ.

Trả nợ Bullet và những đặc điểm của trả nợ Bullet

Nếu không thể trả nợ theo Bullet Repayment cần thay đổi sang trả góp

Trường hợp bạn không thể huy động đủ tiền để trả một lần đầy đủ khi ngày đáo hạn đến, bạn sẽ phải bán tài sản hiện có hoặc tái cấp vốn khoản vay, đăng ký một khoản vay mới để trả nợ hiện tại.

Trong một số trường hợp, nếu người đi vay không thể thanh toán nợ khi đến hạn, phía cho vay có thể cho phép chuyển đối từ hình thức trả nợ 1 lần sang khoản vay dư nợ giảm dần để người vay không phải đối mặt với khoản thanh toán 1 lần quá lớn.

Hãy truy cập và tham khảo thêm những thông tin về thị trường vay tiền online tại Vclick nhé.

Bảng tính trả góp

Số tiền trả mỗi tháng

7.334.399 đ

Ghi chú: Thông tin tính toán số tiền phải trả hàng tháng như trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ so với kết quả tính toán thực tế

Tags