Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng cập nhật 2024

Tác giả : haind
|
Lượt xem : 747
|
Chia sẻ bài viết

02/01/2024

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng cập nhật 2024

Nội dung

Kế hoạch trả nợ thường được các ngân hàng, tổ chức tín dụng và người vay tiền lập ra với mục đích theo dõi khoản vay hiệu quả cũng như chuẩn bị tài chính để trả nợ. Cùng Vclick tìm hiểu cách lập biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng mới nhất cập nhật năm 2024.

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ là gì?

Khi bạn đi vay vốn ngân hàng hoặc vay từ các công ty tài chính, bạn sẽ được nhân viên tư vấn đưa ra kế hoạch trả nợ dựa trên số tiền vay, thời gian khách hàng vay vốn, mức lãi suất và số kỳ trả nợ.

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ giúp theo dõi tình hình thanh toán khoản vay

Bảng kế hoạch trả nợ bao gồm số tiền gốc, tiền lãi và tiền gốc phải trả theo từng kỳ, tổng tiền phải thanh toán theo từng kỳ bắt đầu từ kỳ trả nợ đầu tiên cho đến kỳ cuối cùng.

Để lập biểu mẫu kế hoạch trả nợ, cách tốt nhất là dùng bảng excel với những công thức có sẵn.

Lập biểu mẫu kế hoạch trả nợ có tác dụng gì?

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ có tác dụng giúp người đi vay có thể nắm được mức tài chính phải trả theo từng kỳ, từ đó có kế hoạch chia nhỏ thu nhập để trả nợ.

Vào mỗi kỳ thanh toán nợ, bạn hãy cập nhật số tiền lãi và gốc đã trả, từ đó có thể nắm được mình đã thanh toán tới đâu, khi nào thì hoàn thành khoản nợ, số tiền thanh toán của mình và công ty tài chính có khớp nhau không, nếu có gì sai sót còn kịp thời xử lý.

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng

Bảng kế hoạch trả nợ giúp người vay chuẩn bị tài chính trả nợ

Ví dụ: Bạn vay 300 triệu trong 10 năm, mỗi tháng trả 2,5 triệu tiền gốc và tiền lãi 10% tính theo dư nợ giảm dần. Vậy bạn sẽ lập biểu mẫu kế hoạch trả nợ và tính toán số tiền trả hàng tháng, số tiền gốc còn lại, đối chiếu với thông báo trả nợ của ngân hàng/công ty tài chính.

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ mới nhất 2024

Bất kể đối với doanh nghiệp khi vay sản xuất kinh doanh hay khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, vay trả góp… cũng nên lập bảng biểu kế hoạch trả nợ. Việc lên kế hoạch trả nợ với những khoản trả cụ thể trong hoạt động cho vay trả góp nhằm xác định khoản thanh toán định kỳ theo hằng tháng, quý, 6 tháng hay hàng năm. Những khoản vay trả góp hàng tháng phổ biến nhất bao gồm cho vay cầm cố, mua xe, mua nhà hoặc một số khoản vay kinh doanh.

Trên mẫu bảng kế hoạch trả nợ cần nêu rõ nội dung kế hoạch, thông tin về hoạt động vay và trả nợ hàng tháng như tổng số vốn vay (số dư nợ vào đầu kỳ trả nợ đầu tiên), thời gian trả nợ và lãi suất áp dụng. Khi xem xét kế hoạch thanh toán khoản vay, chúng ta cần đánh giá dựa trên các yếu tố:

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng

Thiết lập sẵn công thức để ghi chép trả nợ dễ dàng

- Dư nợ đầu kỳ: Số tiền gốc còn lại ở đầu mỗi kỳ (= Dư nợ cuối kỳ trước)

- Kỳ trả nợ: là mỗi lần thực hiện trả gốc + lãi. (thường tính theo tháng)

- Tiền gốc phải trả hàng tháng = Tổng số tiền vay / Tổng số kỳ trả nợ (thường tính theo tháng)

- Thanh toán tiền lãi: Số tiền lãi phải trả trong kỳ = Nợ đầu kỳ x Lãi suất vay (tính theo kỳ)

- Tổng tiền thanh toán khoản vay = Tiền gốc phải trả trong kỳ + Lãi phải trả trong kỳ

Dưới đây là mẫu bảng kế hoạch trả nợ mới nhất 2024 Vclick gợi ý để bạn tham khảo tự tính cho mình:

Kỳ trả nợ Dư nợ đầu kỳ (Ci) Thanh toán lãi (Ii Thanh toán vốn (Mi) Tổng thanh toán (ai) Ghi chú
(i)          Lãi suất theo tháng (%)
1 C1 I1 = C1.r  M1 = a – I1 a  
2 C2 = C1 – M1  I2 = C2.r M2 = a – I2 a  
... ...        
n Cn = Cn-1 – Mn-1  In = Cn.r Mn = a - In a  
Tổng       a.n  

Trong đó:

- i là kỳ khoản trả nợ thứ i (i = 1,2,…n)

- n là tổng số kỳ khoản trả nợ

- Ci là dư nợ vào đầu kỳ khoản thứ i (i = 1,2,…n)

- r là lãi suất vay (%)

- Ii là số tiền lãi phải thanh toán trong kỳ khoản thứ i (i = 1,2,…n)

- Mi là số vốn gốc trả trong kỳ khoản thứ i (i = 1,2,…n)

- a: Tổng số tiền trả nợ trong kỳ (ở ví dụ này thì tổng số tiền trả nợ hằng kỳ đều như nhau)

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng

Lập biểu mẫu trên excel hoặc công cụ dễ theo dõi

Ví dụ về biểu mẫu kế hoạch trả nợ tính theo dư nợ giảm dần:

Kỳ trả nợ Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc hàng tháng Trả lãi hàng tháng Tổng cộng Dư nợ gốc Ghi chú
01/11/19 300,000,000 - - - 300,000,000 7.80%
25/11/19 300,000,000 2,500,000 1,538,630 4,038,630 297,500,000  
26/12/19 297,500,000 2,500,000 1,907,260 4,407,260 295,000,000  
... ... ... ... ... ...  
 
... ... ... ... ... ... 1/4/2023: 10.7%
26/5/2023 195,000,000 2,500,000 1,714,931 4,214,931 192,500,000  
27/6/2023 192,500,000 2,500,000 1,805,809 4,305,809 190,000,000  
25/7/2023 190,000,000 2,500,000 1,615,260 4,115,260 187,500,000  
Tổng tiền đã trả 112,500,000 82,587,829 195,087,829    

Có thể thấy với bảng kế hoạch trên, bạn sẽ luôn biết được hàng tháng ngân hàng có trừ tiền của mình chuẩn hay không, số tiền nợ còn lại là bao nhiêu, với mức lãi suất đang áp dụng thì số tiền phải trả hàng tháng là bao nhiêu. Để thuận tiện, bạn hãy đặt sẵn các lệnh trên excel nhé.

Tầm quan trọng của việc thanh toán khoản vay tiêu dùng đúng hạn

Việc thanh toán, trả nợ khoản vay đúng hạn có ý nghĩa quan trọng đối với người đi vay bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến điểm tín dụng của bạn.

Biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng

Bảng kế hoạch giúp bạn trả nợ đúng hạn

Thanh toán khoản vay muộn đương nhiên là không tốt, bởi ngoài việc phải chịu một khoản phí phạt trả chậm, khách hàng sẽ có thể bị ghi nhận lên CIC và trừ điểm tín dụng.

Thế nhưng việc tất toán khoản vay sớm hơn kế hoạch cũng chưa hẳn tốt bởi một số đơn vị cho vay sẽ tính phí phạt khi khách hàng tất toán trước thời hạn - mức phí và cách tính được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng, các bạn cần phải đọc trước khi ký để nắm rõ.

Hy vọng những thông tin Vclick chia sẻ về biểu mẫu kế hoạch trả nợ vay tiêu dùng mới nhất có thể giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và thanh toán khoản vay đúng với thời hạn đã cam kết.

Bảng tính trả góp

Số tiền trả mỗi tháng

7.334.399 đ

Ghi chú: Thông tin tính toán số tiền phải trả hàng tháng như trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ so với kết quả tính toán thực tế

Tags