Trường hợp nào không được vay vốn ngân hàng từ 1/9/2023

Tác giả : haind
|
Lượt xem : 262
|
Chia sẻ bài viết

20/07/2023

Trường hợp nào không được vay vốn ngân hàng từ 1/9/2023

Nội dung

Những trường hợp sau không được vay vốn ngân hàng

Thông tư 06/2023/TT-NHNN (còn gọi là Thông tư 06) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã sửa đổi và bổ sung một số điều tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, quy định về hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/9/2023 bổ sung thêm nhiều trường hợp không được vay vốn ngân hàng. Vclick cập nhật nội dung mới nhất để các bạn nắm được.

Thêm 4 trường hợp sẽ không được vay vốn ngân hàng từ 1/9/2023

1. Vay vốn ngân hàng để gửi tiết kiệm

Thông tư quy định các ngân hàng, tổ chức tín dụng không được cho khách hàng vay vốn để gửi tiết kiệm tại bất cứ ngân hàng, tổ chức tài chính nào. Kể từ ngày 1/9/2023, luật cấm cho vay để đầu tư kinh doanh đối với những ngành nghề cấm đầu tư, cấm cho vay để thanh toán chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Cấm cho vay để mua hàng hóa, sử dụng các dịch vụ thuộc ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng 

Từ tháng 9/2023 luật cấm cho vay tiền để gửi tiết kiệm

2. Vay để thanh toán tiền góp vốn, lập công ty TNHH

Theo Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung, kể từ ngày 1/9/2023, các ngân hàng bị cấm cho vay để thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên Upcom.

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng 

Cấm cho vay để góp vốn công ty chưa niêm yết trên sàn chứng khoán

Bên cạnh đó, khách hàng không được xét duyệt vay vốn để thanh toán tiền góp vốn đầu tư cho dự án không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

3. Thanh toán góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh

Sử dụng vốn vay để thanh toán góp vốn mà dự án đầu tư không đủ điều kiện để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Không được vay tái cấp vốn, bù đắp tài chính

Khách hàng sẽ không được vay để bù đắp tài chính nếu không đáp ứng điều kiện:

- Đã ứng vốn của chính mình để thanh toán kinh doanh phát sinh dưới 12 tháng tới lúc có quyết định cho vay.

- Các chi phí kinh doanh bằng vốn của khách hàng trong hoạt động kinh doanh là vốn vay đã có phương án sử dụng vốn gửi ngân hàng xem xét cho vay từ trung đến dài hạn để kinh doanh.

Duy trì 6 trường hợp không được vay vốn theo thông tư 39/2016/TT-NHNN

5. Vay để hoạt động kinh doanh trái pháp luật

6. Vay vốn để thanh toán chi phí kinh doanh trái pháp luật

7. Vay tiền để mua vàng miếng

Bên cạnh đó, Thông tư 06 cũng cấm cho vay để mua vàng miếng hoặc vay để trả nợ khoản tiền đã vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay (trừ trường hợp vay để thanh toán lãi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt theo quy định cũng không thể tiếp cận vốn từ ngân hàng).

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng 

Từ 1/9/2023 không được cho vay để mua vàng miếng

8. Vay để mua và sử dụng dịch vụ, hàng hóa mà pháp luật cấm

9. Vay để trả nợ khoản vay khác

Trừ trường hợp sử dụng tiền vay để thanh toán tiền lãi (quá trình thi công xây dựng công trình) phát sinh vẫn nằm trong tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

10. Vay để trả nợ khoản vay nước ngoài

Trừ trường hợp vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, vay để trả nợ trước hạn đáp ứng 2 điều kiện sau: Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay cũ và khoản vay chưa thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ.

Một số nội dung thay đổi chính của Thông tư 06 so với Thông tư 39 đó là sửa đổi và bổ sung một số quy định về nhu cầu vốn mà tổ chức tín dụng không được cho vay để đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay.

Hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử

Ngoài ra, Thông tư 06 còn điều chỉnh, bổ sung hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Theo đó, tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh, đặc điểm của khoản vay, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn, về dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng và phù hợp với quy định về giao dịch điện tử và phòng, chống rửa tiền.

Hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử: cho vay tiền online, vay trực tuyến... phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Tổ chức tín dụng phải thực hiện lưu trữ và bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật, đảm bảo về bảo mật dữ liệu và sao lưu dự phòng đầy đủ, toàn vẹn để cơ quan điều tra có thẩm quyền có thể truy cập và sử dụng phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng 

Thông tư 06 cũng điều chỉnh hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử

Tổ chức cho vay có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ phục vụ cho hoạt động tín dụng điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh và phải đáp ứng các yêu cầu về công nghệ kỹ thuật nhằm đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong quá trình thu thập, sử dụng cũng như kiểm tra thông tin, dữ liệu.

Đơn vị cho vay phải có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật và xác minh thông tin khách hàng đồng thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, chỉnh sửa dữ liệu gây sai lệch thông tin để trục lợi.

Đơn vị cho vay cũng phải có biện pháp theo dõi và kiểm soát rủi ro và có phương án phù hợp để xử lý rủi ro, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận có liên quan trong việc quản lý và giám sát rủi ro.

Thông tư 06 cũng quy định, một cá nhân vay online với mục đích tiêu dùng không vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi các tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn cho tổ chức tín dụng theo quy định.

Tổ chức tín dụng thực hiện xét duyệt cho vay phải đảm bảo nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận, thiết lập và vận hành hệ thống thông tin phục vụ khâu thẩm định và quyết định cho vay. Trường hợp phát sinh rủi ro, tổ chức tín dụng phải có cơ chế để xác định trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận và có phương án xử lý rủi ro kịp thời.

Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Để các bạn nắm được điểm mấu chốt nhất của quy định mới từ tháng 9/2023, khách hàng không được vay tiền để gửi tiết kiệm, mua vàng miếng, đầu tư vào công ty chưa niêm yết. Số tiền vay online tiêu dùng không vượt quá 100 triệu đồng.

Bảng tính trả góp

Số tiền trả mỗi tháng

7.334.399 đ

Ghi chú: Thông tin tính toán số tiền phải trả hàng tháng như trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ so với kết quả tính toán thực tế